Heller 8141 35th - VAB 6X6 APC Eduard Etch 35690 Inhemsk NIB


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Helt ny Sällsynt TAMIYA Plastic modellllerler Soraemon

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Heller Citroen DS 19 Cabrio särskild Edition 85795 modellllerlerl byggnad {65533; C grå)
Helt söt Min lilla bebis Bunk Bed spelaboy spelastat.

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenHemkomst för Spindelmannen 61705 Figur Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt HENG leksaker 2018 VM 1 6 fotbollsspelare Messi 12''Action Figur leksaker HG -06
Henry och Stanley Early Engineers Locos för Thomas och Vänner träen järnvägway Sy

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Heller HEL53007G modellllerlerl Kit, Diverse

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Heller HEL80485 modellllerler Kit, Diverse

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Heraldo Khorne Demonios Forgvärld ORIGINAL warhammer PRO PAINTEDHERKAT 1354 MARKLIN 1354 AC DIGITAL DB SUND SINEALCO KOLA KUHLEWAGONvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Heller HEL80895 modellllerlerl Kit, Diverse
HEROCLIX 100 -tal olika figurer NORMAL LOOking'BARGIN'

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Herocross läderlappen mot Stålmannen Hybrid Metal Action Figur

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Heroklix 2019 Konventets exklusiva Rogue _MP19-003 LE figur w bild
Heller Hell Hell8130 Vab 4x4 Transport 1 35
Heroklix DC War of ljus grön Lantern Corps Power Batteries orange Indigo Wizki

På tisdagen godkände ministerrådetHeroklix förundras Galactic Guardians Super Booster New SealedHeroklix krig mot lätt gravitationHeroscape Lot Figures Pieces Dice Castle Terrain Trees Helix Manuals den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Heroscape Warriors of Feldspar NIB från Wave 10 Valkrill s Gambit
Herpa 071086 Porsche 911 bilrera 4 Coupe tävlings gul skala 1 43 NEU OVP

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHerpa 1 500 777 -300ER japans regering Dedikerad maskin Ny färg 80 -1111 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Heller Hell52903 harmonie 1 72