Eget hkonsts Figur Hellman Hellboy Head Sculpt Exklusiv Staty 17 in Handgjord


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Elaka flicka. Ursprunglig marionett, 18 -centidter lång, handgjord av TJECKISKA REPUBLIKEN

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Eget Volkswagen Original heta hjul rödline Restaurering HK röd
ELASTOLIN LINEL före kriget marscherande Bersaglieri soldat med gevär

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenELASTOLIN LINEOL Wehrmacht officer på häst med kikare Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt ELCO TORPEDO båt KIT 1 35 Italienari IT5602
Eldarsoldaternas vålnader målade actionfiguren miniatyrWarhammer 40K

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Egna MOC stjärna Series kejserlig Conveyex Transport 75217

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Egna färdiga modellllerler HO KNOX KERSAW KBR900 bollast Regulator

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Eldon 1 32 Krasch Bil Jalapi Slot Bil 1965, komplettEldsvärd och Ice FOIL Masterpiece Series Kalads uppfinningar NM -M ABUspelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Egna modellllerlerhorse hkonsts Breyer tradi skulpterad av Brigitte Eberl
Electric Train Set 3Pieces for ungar Toddler pojkar and flickor

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Electrödren Diesellokomotive Reihe 321

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Elegant, detaljrik modellllerlbas av mästjärnana i Domus Dihorama
Egodrift Tengu 4530hs 470kv Motore (55mm Schaft) Ed11726
Elektriska koksets D3 -dioramaförnödenheter för geokärna

På tisdagen godkände ministerrådetElektroniska figurer Hasbro japan Set &Extra Mint Item &Plush Piplup Elektrödren e3518 Electric loco tren ave s -100 renfe 4bil set epoca v1 dc klarElenco 23 Range 20k V VOM Mulitmeter den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Elenco Scope Probe 100MHz x1, x10
Elesh Norn, Grand Cenobite - BGS 9.5 GEM MINT - New Phyrexia - MTG - Modern

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenEligor 1 43 - Kenworth W900 Brandmän Tank 911 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Egyptisk Farao Ramses II Stor 54mm 1 32 Tin Målad leksak SoldierMuseum